Aplikacje

Ok. 200 aplikantów – tyle osób liczy grupa, która dzisiaj zakończyła szkolenie w Krajowej Szkole. Przed rozpoczęciem aplikacji ogólnej zostały one wyłonione spośród 1837 osób, które w 2011 r. przystąpiły do dwuetapowego konkursu.

Kancelaria notarialna rekrutuje!

Notariusz w Krakowie zatrudni absolwenta lub studenta V roku prawa na stanowisku aplikanta notarialnego lub asystenta prawnego, do którego obowiązków należałoby w szczególności przygotowywanie projektów aktów notarialnych i innych czynności notarialnych.

Księgarnia.beck.pl